020560056 ring fackets hjälptelefon

Utbildning av försäkringsinformatörer

Försäkringar LO-distriktet har till uppgift att anordna utbildningar för Försäkringsinformatörerna. Det finns både grund- och vidareutbildningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Grund sedan årlig påbyggnad

Nya informatörer kallas till grundutbildningarna som är fördelade på fyra dagar under fem veckor.

De som gått grundutbildning kallas varje år till en vidareutbildningsdag.

Grundutbildning

Grundutbildningen består av fyra enskilda dagar, mellan varje utbildningsdag är det cirka en till två veckor. Under den mellantiden får du arbeta med dina nya kunskaper och ha med frågeställningar till kursen. Därför är det viktigt att du deltar på alla fyra utbildningsdagarna.

Utbildningens innehåll och omfattning

En sammanhållen grundutbildning med mellanliggande självstudier och arbete som genomförs under cirka en och en halv månad. Med sammanhållen menas att det är en kurs på fyra dagar med en till två veckor mellan kursdagarna. 

Fortsatta studier, praktik/träning sker efter din och din fackliga organisations förutsättningar.

Redan efter grundutbildningen kan du börja ditt informationsarbete. I grundutbildningen diskuteras förutsättningarna i uppdraget och innehållet i lag-, avtals- och medlemsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina förutsättningar, din situation på din arbetsplats och din fackliga oranisation. Du ska efter grundutbildningen kunna informera och genomföra Försäkringssamtal med dina arbetskamrater.

Grundutbildningar 2019

  • Karlstad:                        7 maj, 14 maj, 28 maj (justerat datum) & 4 juni
  • Örebro:                          8 maj, 14 maj, 29 maj & 5 juni
  •  Karlstad:                       7 okt, 14 okt, 21 okt & 28 okt
  • Örebro:                          9 okt, 16 okt, 23 okt & 29 okt
  • OBS! Om ex.vis Dag 3 den 21 okt inte passar med din kalender kan du gå den 23 okt i Örebro istället. OBS

Vidareutbildning

Alla Försäkringsinformatörer som genomfört sin Grundutbildning kallas årligen till en vidareutbildning med särskild inriktning på Försäkringssamtalet, information om  nyheter i lag-, avtal- och medlemsförsäkringar. Vidareutbildningsdagen är även ett forum för erfarenhetsutbyte.

Vidareutbildningar 2019

2019-10-01 Arvika
2019-10-02 Örebro
2019-10-03 Karlstad
2019-10-07 Örebro
2019-10-14 Örebro
2019-10-17 Karlstad
2019-10-21 Örebro
2019-10-23 Karlstad
2019-10-31 Hallsberg
2019-11-05 Hällefors
2019-11-06 Hagfors
2019-11-07 Kristinehamn
2019-11-12 Karlskoga
2019-11-13 Sunne
2019-11-20 Arvika (Justerat datum)
2019-11-21 Karlstad

Vidareutbildningar Pappers 2019

V:a Distriktet 2019-10-08--09 Trollhättan
Ö:a Distriktet 2019-11-07--08 Östergötland