020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket Försäkrar på gator och torg


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

FF-kampanj höst 2017

Till samtliga LO-fack att besvara...

Redovisning/planering

I detta formulär ska ni som LO-fack redovisa både genomförda, ej genomförda samt planerade försäkringsaktiviteter för 2017

Vi har/har inte genomfört några aktiviteter ang ex.vis Föräldrapenningtillägg i år
Tänker ni göra någon mer aktivitet innan mitten av december?

(Om ni tänker göra med aktiviteter kontakta LO-distriktet/Thomas Bill omgående för fri beställning av material)

Tack för ert svar thomas.bill@lo.se 070-646 56 96