020560056 ring fackets hjälptelefon

Påminnelse Vidareutbildning 2019


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Försäkrar

Anmälan Vidareutbildning 2019 (VI-19)

Min anmälan VI-19

Min avanmälan VI-19

Jag kommer Ej i år...
Jag är inte längre Försäkringsinformatör:

Mina kontaktuppgifter

Stämmer mobilnumret enligt mail? (SMS-bart nummer)
Vill du fortsätta använda denna e-postadress?

Till sist....

Jag har tagit del av LO-distriktets information ang GDPR.

Se även: http://www.lo.se/start/om_oss/los_hantering_av_personuppgifter

Det kan ta upp till 30 minuter innan du får ditt mail.

OBS! Om det inte händer något när du klickar på "Skicka" kan du ha missat att fylla i någon uppgift...