020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-facken i Kumla


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-facken i Kumla
Trädgårdsgatan 2 B
692 31 Kumla
Tel: 019-57 89 74

Fakturaadress
LO distriktet Örebro Värmland
Fack 55801823
R 855
106 37 Stockholm

Ordförande
Cecilia Rose, Handels avd. 11
070-282 15 41
cecilia_rose@live.se

Ledamöter
Stefan Hven, Målarna avd. 6
Björn Grönqvist, Byggnads Örebro och Värmland
Kenneth Svärd, Byggnads Örebro och Värmland
Rebecca Voss, Handels avd. 11
Nabil Gebrael, Livs Region Mitt
Thomas Andersson, Handels avd. 11
Dan Berg, Handels avd. 11