020560056 ring fackets hjälptelefon

Presentationsbilder Facket Försäkrar Vidareutbildning

Försäkringar De bifogade bilderna används i samband med vidareutbildningarna för försäkringsinformatörer (hösten 2014).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Delar ur utbildningsmaterialet:

  • Försäkringsinformatörens uppdrag
  • Förbättringar i avtalsförsäkringarna
  • Ny föräldraförsäkring
  • Sjuk- och efterlevandeförsäkringen
  • Medlemsolycksfall
  • Hemförsäkring

Presentationsbilder Facket Försäkrar Vidareutbildning (pdf)