020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Örebro och Värmland

Vi värnar välfärden!

Uttalande antaget av Företrädare för Fackförbundsavdelningar inom LO-distriktet Örebro och Värmland

Uttalande antaget på LO-distriktet i Örebro och Värmlands höstmöte 24 november 2016

Vi förstår, för vi har också svårt att hålla oss för skratt! Men frågans allvar hindrar oss!
Den 30 november behandlar riksdagen regeringens proposition om schyssta villkor i upphandlingsunderlag vid offentlig upphandling.
Vi upprörs och blir heligt förbannade när vi hör att C, L, KD och M tillsammans med SD vill stoppa förslaget. De tycker visst att det är helt Ok att våra gemensamma resurser ska användas till social dumping för att motverka schyssta villkor för arbetare i Sverige. 
Men vi kan ändå inte låta bli att le lite grann i smyg. Vi gör det när vi tänker på att de i fortsättningen, när de säger sig värna svenska arbetare eller svenska företag, kommer att bli så gruvligt utskrattade.
Eftersom dessa partiers handlingar i praktiken innebär att utländska företag får konkurrensfördelar gentemot de svenska och att utländsk arbetskraft tvingas medverka till att sänka löner och villkor för alla som jobbar i Sverige!

En dag om internationell solidaritet

Vi vill välkomna medlemmar i LO-förbund och Socialdemokraterna till "En dag om internationell solidaritet" lördag den 12 november på City Konferenscenter i Örebro.

Frukostmöten med riksdagsledamöter i Örebro och Karlstad

Riktad målgrupp: Till Förbundsavdelningarna i Örebro och Värmland

LO-distriktet har ju bl. a. till uppgift att samordna fackens facklig-politiskt arbete. Vi tycker att det är viktigt att hålla en nära kontakt med våra Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Värmland och Örebro. Därför bjuder vi nu in till Frukostmöten med två av våra riksdagsledamöter, en från vardera länet. (Se bilagorna) Den har gången ges alltså företrädare för Förbundsavdelningar/Regioner möjlighet till samtal med Mikael Dahlqvist, Värmland och Matilda Ernkrans Örebro län. Ta upp inbjudan för diskussion på kommande möte hos er och anmäl er snarast.

Facklig-politisk forum med temat - Heltid som norm

Den 15 oktober är det dags för Socialdemokraterna och LO i Örebro och Värmland läns årliga facklig-politiska forum, den här gången med temat -  Heltid som norm. Sprid gärna programmet vidare och glöm inte att anmäla er. Obs! Vi förlänger sista anmälningsdatum till 13 oktober! 

Riktad målgrupp: Arbetarekommunernas fackliga ledare, arbetarekommunernas styrelser, partidistriktets styrelse, förtroendevalda i kommuner och region, SSU-Örebro län, LO:s förbundsavdelningar- klubbar – sektioner, LO-fackens samt LO-distriktets styrelse

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Likvärdighetsagenda för skolan

LO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund lanserar Likvärdighetsagendan, ett åtgärdsprogram för hur alla elever ska ges samma chans att lyckas i skolan. 

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev