020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Örebro och Värmland

Vi är glada att hamnarbetarna skrivit på ett andrahandsavtal

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson välkomnar lösningen på hamnkonflikten. Industriförbundsprincipen upprätthålls och det blir tydligt vilket fack som har organisations- och avtalsrätten.

Sveriges jämställdshetsbarometer 2019

Stora skillnader i faktisk månadslön i Värmland och Örebro län– arbetarkvinnor tjänar minst En arbetarkvinna i Värmland tjänar 16 028kr och Örebro län 17 160 kr mindre i månaden jämfört med en man i ett tjänstemannayrke. Det visar den sjätte upplagan av LOs rapport Sveriges jämställdhetsbarometer. Nu vill LO se fler reformer för ökad ekonomisk jämställdhet.

Johan Danielsson: Ta tillbaka kontrollen över arbetsmarknaden

Johan Danielsson

Det är dags att ta tillbaka kontrollen över arbetsvillkoren i Europa, säger Johan Danielsson, S-kandidat i valet till Europaparlamentet i maj. Han kritiserar högerpartierna för att inte bry sig om hur vanligt folk har det på jobbet.

Avslagen på sjukpenning ökar i Örebro och Värmlands län

Värktabletter

Andel personer i Örebro län som fått avslag på sin ansökan om sjukpenning har ökat från 0,5 procent 2014 till 8,3 procent 2017, enligt en analys från LO. LO riktar nu skarp kritik mot hur sjukförsäkringen har hanterats de senaste åren, vilket har lett till att framför allt kvinnliga LO-medlemmar hamnat i kläm.

Få tar chansen till extra pappadagar i Örebro län och Värmland

Föräldrapenningtillägg

För fjärde året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. I Örebro län har 6,3 procent och i Värmland 5,2 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 71,6 procent i Örebro län och 77,1 i Värmland. Det visar LO:s årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Efter Laval – arbete och kollektivavtal i ett öppet Europa

Lavaldomen 2007 ruskade om facket och hotade undergräva svenska kollektivavtal. Vad har hänt sedan dess?

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev