020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Örebro och Värmland

Många unga utan anställningsbevis

LO-distriktets kampanj ”Facket på sommarjobbet” har genomfört sina första fyra dagar och har kommit halvvägs. Under dagarna har sommarjobbare fått information om sina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtal mm.

Har du frågor om sommarjobbet? Ring Fackets Hjälptelefon!

När många går på sommarledighet ser sommarjobbarna till att hålla igång Sverige. För många är det första jobbet och det är både spännande och frigörande. Men det finns också många frågor.

Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har kommit överens om att bilda ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.

Stora klasskillnader i semestervanor

År 2018 hade 33 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus eller husvagn under sin semester. Bland tjänstemän var motsvarande andel 15 procent. Det visar en ny rapport som LO presenterar idag.

Jordgubbskampanjen

Jordgubbskampanjen

Den traditionella jordgubbskampanjen i Örebro och Värmlands län

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

Från ord till handling för att ingen ska behöva dö på grund av jobbet

Under våren 2019 har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nollvisionsstrategi för att minska dödsolyckor och arbetssjukdomar som leder till för tidig död.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev