020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Örebro och Värmland

Frukostmöten med riksdagsledamöter i Örebro och Karlstad

Riktad målgrupp: Till Förbundsavdelningarna i Örebro och Värmland

LO-distriktet har ju bl. a. till uppgift att samordna fackens facklig-politiskt arbete. Vi tycker att det är viktigt att hålla en nära kontakt med våra Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Värmland och Örebro. Därför bjuder vi nu in till Frukostmöten med två av våra riksdagsledamöter, en från vardera länet. (Se bilagorna) Den har gången ges alltså företrädare för Förbundsavdelningar/Regioner möjlighet till samtal med Mikael Dahlqvist, Värmland och Matilda Ernkrans Örebro län. Ta upp inbjudan för diskussion på kommande möte hos er och anmäl er snarast.

Facklig-politisk forum med temat - Heltid som norm

Den 15 oktober är det dags för Socialdemokraterna och LO i Örebro och Värmland läns årliga facklig-politiska forum, den här gången med temat -  Heltid som norm. Sprid gärna programmet vidare och glöm inte att anmäla er. Obs! Vi förlänger sista anmälningsdatum till 13 oktober! 

Riktad målgrupp: Arbetarekommunernas fackliga ledare, arbetarekommunernas styrelser, partidistriktets styrelse, förtroendevalda i kommuner och region, SSU-Örebro län, LO:s förbundsavdelningar- klubbar – sektioner, LO-fackens samt LO-distriktets styrelse

Spela aldrig Mozart - så länge jag lever!

Spela aldrig Mozart

LO-distriktet i samarbete med Kulturdepartementet och ABF bjöd under tisdagen på föreställning i Örebro inom ramen för LOs arbete ”Alla kan göra något”.

Stora regionala inkomstskillnader i Sverige

Inkomstskillnaderna i många av Sveriges län och kommuner är stora. Bland länen rankas Örebro län som 11 och Värmland som nummer 13 av 21 sett till storleken på inkomstskillnaderna. I Karlstad är klyftorna störst och i Forshaga minst i länet. Medan det i Örebro län är störst inkomstskillnader i Örebro och minst i Degerfors. Sveriges största inkomstskillnader finns i Stockholms län och de minsta i Norrbotten. Det visar en LO-sammanställning av SCBs inkomststatistik.

Verksamhetsplanering med LO-facken i kommunerna

Under två dagar har samtliga LO-fack i distriktet träffats för att planera verksamheten inför 2017.

Fler nyheter
LO Fakta - Arbetslivet i siffror

LO-Fakta

LO Play

LOs representantskap hösten 2016

Vid representantskapet den 19 oktober fattade LO-förbunden beslut om hur LO ska agera i avtalsrörelsen 2017.

Nyhetsbrev från LO
Prenumerera på LOs nyhetsbrev