020560056 ring fackets hjälptelefon

Mål 2018

Organisationsfrågor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 • Att ungdomar har bättre kunskap om facket, samt om sina rättigheter och skyldigheter.
 • Ökad organisationsgrad bland unga, samt öka andelen unga förtroendevalda.
 • Ökat deltagande i den förbundsgemensamma ungdomsverksamheten.
 • Ökat samarbete med SSU i utbildningar såväl som opinionsbildning.

Aktiviteter på området

 • Att informera ungdomar om facket så att de ser vikten av ett fackligt medlemskap.
 • Genomföra LOs ungdomsutbildningar Om facket, Om samhället och Om försäkringar som skapar intresse och ger möjlighet till engagemang.
 • Rekrytera ungdomar till medlemskap, fånga upp de intresserade samt ha ett bra samarbete med förbundsavdelningar.
 • Vara ute på skolor, festivaler, Facket på sommarjobbet och mässor där ungdomar finns.
 • Dela upp distriktet i delområden för skolorganisatörer.
 • Rekrytera fler skolinformatörer.
 • Gemensam träff för skolinformatörer.
 • Ungdomsansvarigträffar.