020560056 ring fackets hjälptelefon

Ungansvarigutbildning 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

Central ungansvarigutbildning 2018

Vi inbjuder härmed till årets omgång av LOs centrala utbildning för ungansvariga. Kursen genomförs som internat vilket innebär att deltagarna bor på kursgård. Nytt för i år är att hela utbildningen är under en och samma vecka.
Kursen är en levande och flexibel utbildning och varje utbildning präglas och formas av de människor som deltar. Deltagarnas erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen utformas. Kursen genomsyras av arbetarrörelsens människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.


När: 22 oktober kl. 11.00 till 26 oktober kl. 15.30

Var: Runö Folkhögskola, Åkersberga

Buss kommer att avgå från Cityterminalen i Stockholm till Runö den 22 oktober kl. 10.00 och tillbaka från Runö till Cityterminalen den 26 oktober kl. 15.30.

Målgrupp
Ungdomsansvariga på förbundsavdelning/region, sektion eller klubb med grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursmål
Få grundläggande förståelse för uppdraget och vad som förväntas.
Få verktyg för att kunna arbeta på ett strukturerat sätt
Få ökad kunskap om ledarskap och gruppdynamik
Få en överblick över LOs och förbundens ungverksamhet
Bli stärkt i rollen som ungansvarig.

Ekonomi
LO står för samtliga kurskostnader samt resor. Förlorad arbetsförtjänst eller utbildningsarvode ersätts av respektive avdelning/region enligt förbundets egna regler. Antalet platser är begränsade. Resorna bokas av LO-distriktet.

Anmälan
Anmälan ska innehålla namn, adress, personnummer, e-post, mobilnummer samt uppdrag och görs av avdelningen till lo-orebrovarmland@lo.se senast tisdagen den 20 augusti.
Bekräftelse skickas ut till deltagarna i god tid före kursstart.