020560056 ring fackets hjälptelefon

Ungdomskurser 2018

Ung i facket Under 2018 kommer följande utbildningar att anordnas av LO-distriktet. Om du är intresserad av att delta i en kurs så kontakta din avdelning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

kille_ifmetall
Lars Forsstedt

Om Facket

På kursen får du en grundläggande bild hur den fackliga organisationen fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter du har och få en förståelse för vad ett kollektivavtal är.

Kursinnehåll

 • Människovärde och fackets värdegrund.
 • Ungas arbete och makten på arbetets marknad.
 • Klass och rättvisa.
 • Facklig aktion och påverkan.

Kursen är öppen för alla som är under 30 år och vill lära sig mer. Den riktar sig både till medlemmar och blivande medlemmar. Ta gärna med en arbetskamrat eller kompis som du tycker ska bli medlem i facket eller som kanske redan är det.

Utbildningen är på 16 timmar och är fördelad på två dagar. 

Kursdatum - riktar sig till gymnasieelever i åk 3

 • 19-20 februari. Örebro.Sista anmälan: 22 januari.
 • 26-27 februari. Karlstad. Sista anmälan 29 januari.
 • 18-19 juni. Karlstad. Sista anmälan 21 maj.

Kursdatum 

 • 26-27 mars. Örebro. Sista anmälan 23 februari.
 • 3-4 april. Karlstad. Sista anmälan 2 mars.
 • 1-2 oktober. Karlstad. Sista anmälan 3 september.
 • 8-9 oktober. Örebro. Sista anmälan 10 september.
 • 10-11 december. Karlstad. Sista anmälan 12 november.

 

När du gått Om Facket ges du möjlighet att välja mellan ett antal intressanta kurser där du kan lära dig mer om fackliga rättigheter, opinionsbildning och facklig aktivism.

Om Samhället

Om Samhället är en tvådagars kurs som vänder sig till dig som är under 30 år och som har gått Om Facket. Kursen ger dig en grundläggande förståelse för den svenska modellen och hur man kan förbättra ungas vuxnas situation i arbetslivet. Du får lära dig fackets ideologiska grund och det fackliga löftet. 

Kursinnehåll

 • Den fackliga ideologin.
 • Rätten till ett värdigt arbetsliv.
 • Ordning och rättvisa.
 • Opinionsbildning och facklig kamp.

Kursdatum

 • 5-6 april. Karlstad. Sista anmälan 2 mars.
 • 10-11 oktober. Örebro. Sista anmälan 10 september.

Om Feminism

Om feminism är en utbildning för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället. Du får insikt och kunskap om hur jämnställdheten brister på arbetsmarknaden och vad vi kan göra för att åstadkomma förändring.

Kursinnehåll

 • Hur jämställt är Sverige?
 • Vad är feminism?
 • Fackligt arbete för ett jämställt arbetsliv.
 • Vad kan jag göra?

Om feminism är en tvådagars kurs som vänder sig till dig som är under 30 år och som har gått Om Facket och Om samhället.  

Kursdatum

 • 17-18 maj. Karlstad. Sista anmälan 13 april.
 • 25-26 oktober. Örebro. Sista anmälan 21 september.

Om Främlingsfientlighet

Den här utbildningen till för dig som vill motverka främlingsfientlighet. Under kursen diskuterar vi främlingsfientlighet och rasism, ideologin som ligger bakom, fackföreningensrörelsens lösningar på samhällsproblemen samt frågor om alla människors lika värde och lika rätt.  

Kursinnehåll

 • Allas lika värde och rätt - fackets ide och uppdrag.
 • Utvecklingen i samhället och en arbetsmarknad i ständig förändring.
 • Facket och högerpopulismen - därför tycker vi så olika.
 • Fackliga verktyg mot främlingsfientlighet.

Om främlingsfientlighet vänder sig fackligt aktiva medlemmar.

Kursdatum

 • 16-17 april. Örebro. Sista anmälan 16 mars.
 • 29-30 november. Karlstad. Sista anmälan 26 oktober.

Skolinformatörsutbildning

Skolinformatörsutbildningen vänder sig till de som vill prata med skolelever om facket och arbetsmarknaden. Som skolinformatör har man en viktig roll i LOs och förbundens långsiktiga arbete med att locka unga människor till facket. I utbildningen lär sig deltagaren rollen som skolinformatör, att våga tala och framträda, att hantera en skolklass, pedagogik och metodik, LOs skolinfomaterial, att planera en klasspresentation.

Kursinnehåll

 • Rollen som skolinformatör - vårt uppdrag
 • Våga tala och framträda
 • Argumentation
 • Upplägg och innehåll i skolinformation
 • Hantera en klass och problem
 • Praktiska övningar

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar under en helg och förkunskapskrav är att deltagaren har en grundläggande facklig medlemsutbildning t ex Om Facket eller motsvarande kunskaper.

 

Kursdatum

 • 5-6 mars. Örebro. Sista anmälan 2 februari.
 • 24-25 september. Karlstad. Sista anmälan 24 augusti.

Rätt till ledighet

Alla kurserna är kostnadsfria och du får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Du har rätt enligt lagen att få ledigt från ditt jobb för att gå facklig utbildning. Du måste själv söka ledigt senast två veckor innan kursstart. Du söker ledigt utan lön och får betalt i form av studiestipendium eller förlorad arbetsförtjänst.