020560056 ring fackets hjälptelefon

Verksamhetsplan år 2014

Organisationsfrågor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Prioriterade områden

Under innevarande kongressperiod är följande verksamhetsområden prioriterade :

  • Facklig-politisk verksamhet
  • Sysselsättningen
  • Ungdomsverksamhet/skolinformation
  • Försäkrings-/pensionsfrågor 
  • Facklig utbildning
  • Organisationsgraden

Utöver den stadgestyrda verksamheten kommer vi också ha en verksamhet som är mer behovsstyrd utifrån skeenden inom organisation och samhälle. 

I all verksamhet ska vi analysera frågorna ur ett jämställdhets-, antidiskriminerings- och integrationsperspektiv.