Facket direkt facketdirekt.nu

Utbildning av försäkringsinformatörer

Försäkringar LO-distriktet har till uppgift att samordna utbildningar för Försäkringsinformatörerna. Det finns både grund- och vidareutbildningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

2020-08-19 Covid-19 info

"Med anledning av det rådande läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hag LO beslutat att ställa om utbildningsverksamheten till digitala distansutbildningar. Detta gäller till och med den 30 december 2020 såvida inte rekommendationerna ändras."

Detta kommer att påverka både genomförande samt ev kursdatum under hösten, vi ber berörda att ha överseende om detta.

Inbjudan samt mer information kommer till målgruppen inom kort.

Grund sedan årlig påbyggnad

Nya informatörer kallas till grundutbildningarna som är fördelade på fyra dagar under fyra till fem veckor.

De som gått grundutbildning kallas varje år till en vidareutbildningsdag.

Grundutbildning

Grundutbildningen består av fyra enskilda dagar, mellan varje utbildningsdag är det cirka en till två veckor. Under den mellantiden får du arbeta med dina nya kunskaper och ha med frågeställningar till kursen. Därför är det viktigt att du deltar på alla fyra utbildningsdagarna.

Utbildningens innehåll och omfattning

En sammanhållen grundutbildning med mellanliggande självstudier och arbete som genomförs under cirka en och en halv månad. Med sammanhållen menas att det är en kurs på tre - fyra dagar med en till två veckor mellan kursdagarna. 

Fortsatta studier, praktik/träning sker efter din och din fackliga organisations förutsättningar.

Redan efter grundutbildningen kan du börja ditt informationsarbete. I grundutbildningen diskuteras förutsättningarna i uppdraget och innehållet i lag-, avtals- och medlemsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina förutsättningar, din situation på din arbetsplats och din fackliga oranisation. Du ska efter grundutbildningen kunna informera och genomföra Försäkringssamtal med dina arbetskamrater.

Grundutbildningar 2020 (vg avvakta mer information)

  • Karlstad:                      28 sept, 5 okt & 12 okt                          
  • Örebro:                        30 sept, 6 okt & 13 okt

Vidareutbildning

Alla Försäkringsinformatörer som genomfört sin Grundutbildning kallas årligen till en vidareutbildning med särskild inriktning på Försäkringssamtalet, information om  nyheter i lag-, avtal- och medlemsförsäkringar. Vidareutbildningsdagen är även ett forum för erfarenhetsutbyte.

Vidareutbildningar 2020 (vg avvakta mer information)

2020-09-30 Karlstad Digital utbildning
2020-10-01 Örebro "
2020-10-08 Örebro "
2020-10-14 Arvika "
2020-10-15 Örebro "
2020-10-19 Karlstad "
2020-10-20 Hallsberg "
2020-10-21 Karlstad "
2020-10-22 Örebro "
2020-10-27 Kristinehamn "
2020-10-29 Sunne   "
2020-11-10 Karlskoga "
2020-11-10 Hagfors "
2020-11-12 Hällefors "
2020-11-23 Örebro "
2020-11-24 Karlstad "
2020-11-25 Örebro "
2020-11-26 Karlstad "

Vidareutbildningar Pappers 2020 

V:a Distriktet 2020-10-07--08 Karlstad Digital utbildning
Ö:a Distriktet 2020-11-03--04 Askersund "