020560056 ring fackets hjälptelefon

Utbildning av försäkringsinformatörer

Försäkringar LO-distriktet har till uppgift att samordna utbildningar för Försäkringsinformatörerna. Det finns både grund- och vidareutbildningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Grund sedan årlig påbyggnad

Nya informatörer kallas till grundutbildningarna som är fördelade på fyra dagar under fyra till fem veckor.

De som gått grundutbildning kallas varje år till en vidareutbildningsdag.

Grundutbildning

Grundutbildningen består av fyra enskilda dagar, mellan varje utbildningsdag är det cirka en till två veckor. Under den mellantiden får du arbeta med dina nya kunskaper och ha med frågeställningar till kursen. Därför är det viktigt att du deltar på alla fyra utbildningsdagarna.

Utbildningens innehåll och omfattning

En sammanhållen grundutbildning med mellanliggande självstudier och arbete som genomförs under cirka en och en halv månad. Med sammanhållen menas att det är en kurs på fyra dagar med en till två veckor mellan kursdagarna. 

Fortsatta studier, praktik/träning sker efter din och din fackliga organisations förutsättningar.

Redan efter grundutbildningen kan du börja ditt informationsarbete. I grundutbildningen diskuteras förutsättningarna i uppdraget och innehållet i lag-, avtals- och medlemsförsäkringar. Du bidrar med fakta om dina förutsättningar, din situation på din arbetsplats och din fackliga oranisation. Du ska efter grundutbildningen kunna informera och genomföra Försäkringssamtal med dina arbetskamrater.

Grundutbildningar 2020

  • Örebro:                        21 april, 27 april, 5 maj & 12 maj
  • Karlstad:                      22 april, 29 april, 6 maj & 13 maj
  • Karlstad:                      21 sept, 28 sept, 5 okt & 12 okt                          
  • Örebro:                        22 sept, 30 sept, 6 okt & 13 okt
  • OBS! Om ex.vis Dag 2 den 27 april inte passar med din kalender kan du gå den 29 april i Karlstad istället. OBS

Vidareutbildning

Alla Försäkringsinformatörer som genomfört sin Grundutbildning kallas årligen till en vidareutbildning med särskild inriktning på Försäkringssamtalet, information om  nyheter i lag-, avtal- och medlemsförsäkringar. Vidareutbildningsdagen är även ett forum för erfarenhetsutbyte.

Vidareutbildningar 2020

2020-09-30 Karlstad Hotell Gustaf Fröding
2020-10-01 Örebro Best Western Eurostop
2020-10-08 Örebro Best Western Eurostop
2020-10-14 Arvika Arvika Näringslivscentrum
2020-10-15 Örebro Best Western Eurostop
2020-10-19 Karlstad Hotell Gustaf Fröding
2020-10-20 Hallsberg Hotell Stinsen
2020-10-21 Karlstad Hotell Gustaf Fröding
2020-10-22 Örebro Best Western Eurostop
2020-10-27 Kristinehamn KCC Kristinehamn
2020-10-29 Sunne   Hotell FrykenStrand
2020-11-10 Karlskoga Karlskoga Hotell
2020-11-10 Hagfors Hotell Monica
2020-11-12 Hällefors Folkets Hus Hällefors
2020-11-23 Örebro Best Western Eurostop
2020-11-24 Karlstad Hotell Gustaf Frödning
2020-11-25 Örebro Best Western Eurostop
2020-11-26 Karlstad Hotell Gustaf Fröding

Vidareutbildningar Pappers 2020 

V:a Distriktet 2020-10-07--08 Karlstad Hotell Gustaf Fröding
Ö:a Distriktet 2020-11-03--04 Askersund Best Western Norra Vättern