020560056 ring fackets hjälptelefon

Förhandsanmälan Vidareutbildning 2020

Kurserna genomförs utifrån LOs och Folkhälsomyndighetens kommande rekommendationer för hösten 2020!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Mums Maggan

Hej alla Försäkringsaktiva, läs detta först innan ni går vidare.

Som brukligt får ni här en möjlighet att föranmäla er till höstens Vidareutbildningar men i år är det ju "osäkert läge" utfrån Covid-19 både om och hur utbildningarna ska genomföras.

En annan sak att ta hänsyn till är om du är eller riskerar att bli korttidspermitterad, då kanske du inte kan eller får delta på Vidareutbildningarna samt ev inte har rätt till ersättning för hela utbildningsdagen (kontakta din avdelning om du är osäker).

Till sist... gör gärna din föranmälan men om förutsättningarna för att genomföra utbildningarna förändras så kommer din föranmälan att tas bort (du kommer att meddelas om detta) och en anmälan utifrån ev. nya förutsättningar göras.

Thomas Bill, LO-distriktet i Örebro och Värmland  

Anmälan Vidareutbildning 2020 (VI-20)

Min anmälan VI-20

Min avanmälan VI-20

Jag kommer Ej i år...
Jag är inte längre Försäkringsinformatör:

Mina kontaktuppgifter

Stämmer mobilnumret enligt mail? (SMS-bart nummer)
Vill du fortsätta använda denna e-postadress?

Till sist....

Jag är medveten om att förutsättningarna kan förändras att genomföra höstens utbildningsprogram.
Jag har tagit del av LO-distriktets information ang GDPR.

Se även: http://www.lo.se/start/om_oss/los_hantering_av_personuppgifter

Det kan ta upp till 30 minuter innan du får ditt mail.

OBS! Om det inte händer något när du klickar på "Skicka" kan du ha missat att fylla i någon uppgift...