020560056 ring fackets hjälptelefon

Personal

Organisationsfrågor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jan Zetterqvist

Försäkringshandläggare, administratör

Försäkrings- och pensionsfrågor. Fackligt-politisk verksamhet med fokus på Örebro län. LO-Folksamkommittén.

Helena Nilsson Kjellberg

Ekonomiassistent

Ekonomihantering, administration, kontorsservice, hemsidan.

Thomas Bill

Försäkringshandläggare

Försäkringsinformation. 

Robert Roos

Ombudsman

Ungdomsverksamhet. Fackliga studier. "Alla kan göra något". Skolorganisation. Folksam-LO Pension.