Verksamhetsplanering Distriktsstyrelsen samt LO-facken i kommunerna

Verksamhetsplanering LO-facken i kommunerna samt LO-distriktets styrelse 21-22 september.

Verksamhetsplanering LO-distriktets styrelse 22-23 september

MEDVERKANDE:

  • STARTAR: 00:00
  • SLUTAR: 00:00
  • PLATS:
  • TYP: Möte