020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-facken i Örebro och Lekeberg


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-facken i Örebro och Lekeberg
Stortorget 19 B
702 11 Örebro
Tel:  0586-219500

Fakturaadress
LO distriktet Örebro Värmland
Fack 55801823
R 855
106 37 Stockholm
Orgnr: 873200-5254

Ordförande
Per Lilja, Handels avd. 11
073-590 59 80
per.lilja@hotmail.com

Ledamöter
Bert Falk, Handels avd. 11
Madelene Vikström, Handels avd. 11
Daniel Ekblad, Seko Västra Svealand
André Schwenk, Kommunal Västra Svealand
Daniel Stjernhult, Kommunal Västra Svealand
Per-Åke Sundkvist, Transport avd. 9
Teres Jonsson, Kommunal Västra Svealand
Sonja Berthsjö, HRF avd.30 Mälardalen
Linnea Svensson, Målarna avd. 6
Tobias Fransson, Handels avd. 11
Per Lagerholm, Transport avd. 9
Alexander Danielsson, Målarna avd. 6
Niclas Helander, Målarna avd. 6