Fråga facket Fråga facket

Stadgar

Organisationsfrågor LOs organisation finns på tre nivåer, den centrala, regionala och den lokala. Vart och ett av dessa organisationsled styrs av egna stadgar. Medlemmarna i LO, förbunden, har egna stadgar som du finner på deras hemsidor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Normalstadgar 2015 för LO-distrikten reviderad upplaga

Normalstadgar 2015 för LO-distrikten reviderad upplaga