Fråga facket Fråga facket

Vår uppgift

LO-distriktet omfattar Värmlands och Örebros län. I distriktet finns 28 kommuner, 12 i Örebro län och 16 i Värmlands län. År 2019 har förbundsavdelningarna 92 174 medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Plattform för medlemsorganisationerna

Distriktet är förbundsavdelningarnas plattform för att samarbeta kring regionala frågor. Verksamheten ska gagna fackföreningsrörelsens intressen och understödja förbundsavdelningarnas arbete att organisera arbetstagare.

Prioriterade områden

Under innevarande kongressperiod är följande verksamhetsområden prioriterade :

  • Facklig-politisk verksamhet
  • Sysselsättningen
  • Ungdomsverksamhet/skolinformation
  • Försäkrings-/pensionsfrågor 
  • Facklig utbildning
  • Organisationsgraden

Utöver den stadgestyrda verksamheten kommer vi också ha en verksamhet som är mer behovsstyrd utifrån skeenden inom organisation och samhälle. 

I all verksamhet ska vi analysera frågorna ur ett jämställdhets-, antidiskriminerings- och integrationsperspektiv.