Material

 • Uppdragsredovisning inkl. LO-facken i kommunerna

  Används vid förlorad arbetsförtjänst och reseersättning när du har uppdrag för LO-distriktet eller för LO-facken i kommunerna.

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Blanketter
 • Regional inkomstojämlikhet i Sverige

   

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Rapport
 • Arbetstider 2015

  Av samtliga 4,1 miljoner anställda är drygt en miljon, 26 procent, deltidsanställda år 2015. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män liksom mellan olika åldrar och sektorer. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI: Rapport
 • Kvittoredovisning LO-facket

   

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Blanketter
 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Örebro län

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Värmland

  Arbete är en förutsättning för att unga vuxna ska kunna forma ett självständigt liv, delta i samhället och kvalificera sig för bärande delar av trygghetssystemet. Majoriteten unga klarar övergången från skola till yrkesliv. Samtidigt har en relativt konstant andel i åldersgruppen 16-25 år svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I rapporten beskrivs utvecklingen av den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Leder yrkesutbildningarna till jobb i Värmlands län?

  I en ny sammanställning visar LO, med data från Skolverket, att bara en av tre elever som fullföljt sin gymnasiala yrkesutbildning har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Att ha fullföljt sin gymnasieutbildning är avgörande för att få ett jobb.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Leder yrkesutbildningarna till jobb i Örebro län?

  I en ny sammanställning visar LO, med data från Skolverket, att bara en av tre elever som fullföljt sin gymnasiala yrkesutbildning har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Att ha fullföljt sin gymnasieutbildning är avgörande för att få ett jobb.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Arbetsmiljön i Värmlands län 2009-2013

  Alla människor ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De som arbetar ska även kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Rapport
 • Arbetsmiljön i Örebro län 2009-2013

  Alla människor ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. De som arbetar ska även kunna avsluta sina arbetsliv med den fysiska och psykiska hälsan i behåll. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Rapport
 • Fas 3 eller Plusjobb i Värmland?

  Under 2013 fanns så mycket som 34 196 Fas 3-deltagare i snitt per månad i Sverige. En jämförelse med 2011 visar att deltagarantalet i Fas 3 i Sverige ökat med 26 procent på två år. I december 2013 fanns 1 144 deltagare i Fas 3 i Värmland. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Fas 3 eller Plusjobb i Örebro?

  Under 2013 fanns så mycket som 34 196 Fas 3-deltagare i snitt per månad i Sverige. En jämförelse med 2011 visar att deltagarantalet i Fas 3 i Sverige ökat med 26 procent på två år. I december 2013 fanns 1 171 deltagare i Fas 3 i Örebro. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Värmland

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män, skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en av förutsättningarna för att nå full sysselsättning. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Ökad jämställdhet ger fler jobb i Örebro

  Hade kvinnor i Sverige haft samma sysselsättningsgrad som män, skulle cirka 150 000 fler kvinnor vara i arbete. Jämställdhet är därmed en av förutsättningarna för att nå full sysselsättning. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Investera i skola, vård och omsorg i Örebro län

  Med närmare 400 000 arbetslösa befinner sig Sverige idag långt ifrån målet om full sysselsättning. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Investera i skola, vård och omsorg i Värmlands län

  Med närmare 400 000 arbetslösa befinner sig Sverige idag långt ifrån målet om full sysselsättning. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Bostadsbyggande för fler jobb i Värmland

  Det finns nästan 400 000 människor i Sverige idag som inte får något jobb. Samtidigt rapporterar allt fler kommuner runtom i landet om en ökande brist på bostäder. Detta drabbar särskilt ungdomar, som hindras från att flytta hemifrån, ta ett jobb eller börja studera.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Bostadsbyggande för fler jobb i Örebro län

  Det finns nästan 400 000 människor i Sverige idag som inte får något jobb. Samtidigt rapporterar allt fler kommuner runtom i landet om en ökande brist på bostäder. Detta drabbar särskilt ungdomar, som hindras från att flytta hemifrån, ta ett jobb eller börja studera.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Ung i Örebro län

  Det är inte alla som har anledning att fira skolavslutningen i vår. Under förra läsåret hade 23 procent av eleverna inte fullföljt gymnasieutbildningen inom fyra år. Inför nästa skolår är det därför viktigt att understryka den kolossala inverkan utslagningen från gymnasiet har på ungdomsarbetslösheten.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport
 • Ung i Värmlands län

  Det är inte alla som har anledning att fira skolavslutningen i vår. Under förra läsåret hade 23 procent av eleverna inte fullföljt gymnasieutbildningen inom fyra år. Inför nästa skolår är det därför viktigt att understryka den kolossala inverkan utslagningen från gymnasiet har på ungdomsarbetslösheten.  

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Rapport