Facket direkt facketdirekt.nu

Facklig utbildning

Facklig utbildning Våra studier är ett viktigt verktyg för att vi tillsammans ska kunna få ett bättre och tryggare arbetsliv. Medvetna och kunniga medlemmar och förtroendevalda gör den fackliga organisationen till en stark motpart till arbetsgivaren.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Blomaffär
Foto: Lars Forsstedt

Utbildningar för alla medlemmar

Studieverksamheten genomförs på olika nivåer. LO centralt genomför utbildningar i LOs kunskapssystem. Delar av kunskapssystemet genomförs regionalt.

Utbildningar som genomförs av LO-distriktet är i första hand utbildningar för ungdomar och försäkringsinformatörer. Förbundsavdelningarna har även egna utbildningar.

Utbildningar för dig

Regional Facklig Studiegrupp

ABF är en naturlig samverkanspartner för genomförandet av facklig utbildning. Tillsammans med ABF har vi det som kallas Regional Facklig Studiegrupp (förkortas RFS). Vi träffas fyra gånger om året och planerar kommande studier samt avrapporterar de som genomförts.