020560056 ring fackets hjälptelefon

Personal

Organisationsfrågor


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Robert Roos

Ombudsman

Ungdomsverksamhet. Fackliga studier. "Alla kan göra något". Skolorganisation. Folksam-LO Pension.

Helena Nilsson Kjellberg

Ekonomiassistent

Ekonomihantering, administration, kontorsservice, hemsidan.

Anna-Lena Andersson

Assistent/Skolorganisatör

Skolorganisatör, övrig administration