Fråga facket Fråga facket

LO-facken i kommunerna

Organisationsfrågor LO-facken är medlemsorganisationernas plattform för samverkan kring lokala fackliga och politiska frågor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO lokalt 

LO-facken har till uppgift att leda och samordna medlemsorganisationernas strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet.

LO-facken i kommunerna utgör vår lokala styrka. Det mest prioriterade området för LO-facken i kommunerna är den facklig-politiska verksamheten, att påverka det politiska beslutsfattandet lokalt.

Andra viktiga ämnen är att anordna fackliga studier samt skolinformation.