Fråga facket Fråga facket

Ordning och reda

En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att bidra till ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetstagare ska inte konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetskamrater
Foto: Lars Forsstedt

Schysta löner för alla

Arbetskraft som kommer från länder inom EU kan av oseriösa arbetsgivare tvingas ingå dåliga anställningsavtal med sämre löner och villkor än vad svenska kollektivavtal för branschen skulle föreskriva.

Ordning och reda

Med ordning och reda på arbetsmarknaden menas att de arbetsgivare som ska verka på svensk arbetsmarknad ska teckna avtal med svensk fackförening för att harmoni och sund lönesättning ska ske mellan konkurrerande företag och att löntagare inte ska behöva konkurrera om arbetstillfällena genom att sälja sitt arbete till lägre löner.

Skulle ett sådant förfarande accepteras kommer levnadsvillkor för människor försämras, och stor oro på arbetsmarknaden uppstå samt att den generella välfärden försämras genom lägre skatteintäkter.

Läs mer på LO.se

Kollektivavtal ger stabilitet

Svenska kollektivavtal garanterar stabilitet på svensk arbetsmarknad. Av detta skäl är det viktigt att utländska arbetsgivare, som vill bedriva verksamhet i Sverige, tecknar kollektivavtal med svenska fackföreningar.