020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-facken i Torsby


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-facken i Torsby
c/o LO-distriktet Örebro och Värmland
Kungsvägen 33 
691 31  KARLSKOGA
Tel. 0586-219500

Fakturaadress
LO distriktet Örebro Värmland
Fack 55801823
R 855
106 37 Stockholm
Orgnr: 873200-5254

 

Ledamöter
Ann-Catrin Wiklund, Transport avd. 6