Fråga facket Fråga facket

Vässa dina kunskaper i organisering och samhällsfrågor

LOs Maktutbildning är en tvådagars-utbildning för dig som vill stärkas i rollen som förtroendevald och kunna ta de viktiga samtalen på arbetsplatsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

                                

Utbildningens fokus ligger på frågor rörande organisering och samhälle/politik. Hur vi organiserar oss fackligt för att stärka vår makt på den egna arbetsplatsen, men även hur vi kan påverka politiska beslut för en önskad samhällsutveckling. Det kan handla om beslut i både stort och smått. Allt ifrån arbetsskor eller gratis frukt på arbetsplatsen till förändring av busstider eller kvällsöppna förskolor i din region. 

Under utbildningen blandar vi teori med praktik. Vi tränar på att samtala, formulera och bemöta argument, men också på att lyssna, ställa frågor och föra samtalet framåt.

Som deltagare på LOs Maktutbildning är du med och stärker den fackliga organiseringen för ökad makt på arbetsplatsen.
Kursen innehåller sex delar.

  • Begreppet makt - vad menar vi med makt och varför är det viktigt att ha makt.
  • Jämlikhet och ojämlikhet - Om klyftorna i samhället.
  • Facket som folkrörelse och den svenska modellen - Hur ser det ut idag och hur ska det se ut framöver.
  •  Representativ demokrati - Vilka beslut fattas var och hur ser det ut i våra folkvalda församlingar.
  • Makt - att ta makten med hjälp av andra - Vem får bestämma och vem får föreslå. Arbete, kommun, avdelning/sektion, region etc. Hur börjar man och hur får man mer makt?
  • Samtalsmetod - att påverka genom att lyssna 

Ni hittar alla kurstillfällen och vilka uppgifter vi behöver för anmälan i vår folder som ni hittar här. Den går också utmärkt att sprida i sin organisation.

LO ersätter deltagarna och finansierar övriga kurskostnader under 2022.

Info om anmälan: anna-lena.andersson@lo.se
Info om kursens innehåll: robert.roos@lo.se

 


Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information