020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-facken i Södra Värmland (Kil, Forshaga, Hammarö, Karlstad)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-facken i Södra Värmland (Kil, Forshaga, Hammarö, Karlstad)
c/o Byggfackens Hus i Karlstad
Posthornsgatan 8
656 32 Karlstad
 
Fakturaadress
LO distriktet Örebro Värmland
Fack 55801823
R 855
106 37 Stockholm
Orgnr: 873200-5254

 

Ledamöter

Odd Maalsnes, Byggnads Örebro och Värmland

Thorbjörn Andersson, Handels avd. 17

Mårten Anteryd, Byggnads Örebro och Värmland

Martin Bodén, Byggnads Örebro och Värmland

Magnus Eriksson, Målarna avd.6

Noelia Perez Johansson, Handels avd. 17

Patrik Hjelm, Byggnads Örebro och Värmland