Facket direkt facketdirekt.nu

Styrelsen

Organisationsfrågor Styrelsen är vald av representantskapet och består av nio ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Utöver detta adjungeras personer vid behov.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

styrelse.2021