020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-facken i Kumla


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-facken i Kumla
Trädgårdsgatan 2 B
692 31 Kumla
Tel: 019-57 89 74

Fakturaadress
LO distriktet Örebro Värmland
Fack 55801823
R 855
106 37 Stockholm

Ordförande
Cecilia Rose, Handels avd. 11
070-282 15 41
cecilia_rose@live.se

Ledamöter
Stefan Hven, Målarna avd. 6
Björn Grönqvist, Byggnads Örebro och Värmland
Kenneth Svärd, Byggnads Örebro och Värmland
Rebecca Voss, Handels avd. 11
Nabil Gebrael, Livs Region Mitt
Thomas Andersson, Handels avd. 11