Fråga facket Fråga facket

Investera i skola, vård och omsorg i Örebro län

Arbetsmarknad Med närmare 400 000 arbetslösa befinner sig Sverige idag långt ifrån målet om full sysselsättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bättre välfärd och fler jobb

Konjunkturläget har länge påbjudit omfattande åtgärder inom finanspolitiken för att pressa ned arbetslösheten. Men det finns också ett växande behov av att förbättra kommunalt finansierade verksamheter som skolan, vården och omsorgen – det vi menar när vi talar om välfärd.

Genom att investera i skola, vård och omsorg skulle inte bara välfärden bli bättre, arbetslösheten skulle också kunna pressas nedåt mot målet om full sysselsättning.

Följande rapport undersöker hur resursbehovet ser ut i välfärdens verksamheter i kommuner och landsting och visar på hur statsbidrag kan användas för att både säkra kvalitén i välfärden och pressa ned arbetslösheten.

Rapporten Investera i skola, vård och omsorg i Örebro län (pdf)