Fråga facket Fråga facket

Få arbetare kan jobba hemma i Norra Mellansverige

Arbetsmiljö Endast 8 procent av arbetarna i norra Mellansverige kan jobba hemma. 34 procent av arbetarna har sett en ökad arbetsbelastning till följd av coronapandemin. Samtidigt har endast 7 procent fått en ökad möjlighet till återhämtning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Pandemin har drabbat hela samhället. Men som alla kriser har den slagit hårdast mot dem som redan har det svårt.
Pandemin har drabbat hela samhället. Men som alla kriser har den slagit hårdast mot dem som redan har det svårt. Lars Forsstedt

Det visar LOs rapport “Vi som inte jobbade hemma” – en unik undersökning av vad pandemin kostat i form av försämrad arbetsmiljö och smittorisk.

LO-förbundens medlemmar har stått i frontlinjen mot coronapandemin. De har fyllt butiker med varor, kört bussar, lämnat post och tagit hand om våra äldre. Samtidigt har de tagit de största riskerna.

Pandemin har drabbat hela samhället. Men som alla kriser har den slagit hårdast mot dem som redan har det svårt. Högst pris har kvinnor i LO-yrken betalat. Det har varken regering, myndigheter eller arbetsgivare tagit tillräcklig hänsyn till, säger Per Lilja, ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland.

Enligt LOs undersökning har pandemin medfört att arbetsmiljöproblemen ökat, varav personalbrist är det största, något som hela 43 procent av arbetarna i norra Mellansverige känt av. På sikt riskerar detta att leda till att framför allt kvinnor i arbetaryrken hamnar i långvarig ohälsa.

Vi kallar det för hälsoskuld. Nu kräver vi att arbetsgivare, myndigheter och ytterst regeringen ger besked om hur de ska betala tillbaka. Vi vill se ett slut på den snåla bemanningen, den eftersatta arbetsmiljön och de otrygga anställningarna i många kvinnodominerade branscher, säger Per Lilja.

Läs hela rapporten här: LO:s rapport "Vi som inte jobbade hemma"


För kontakt:
Per Lilja, Ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 073 – 590 59 80
E-post: per.lilja@lo.se

Robert Roos, kommunikationsansvarig LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 0586 – 21 95 08
E-post: robert.roos@lo.se

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.