020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Örebro och Värmlands årsmöte framflyttat till 27 november 2020

Med anledning av det rådande läget kommer LO-distriktets årsmöte 28 april 2020 flyttas fram. Årsmötet kommer att genomföras i samband med LO-distriktets höstmöte den 27 november 2020.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning