LO-distriktets höstmöte

Målgrupp:
Förbundens valda representantskapsombud samt ordförande för LO-facken i kommunerna i Örebro och Värmland.

MEDVERKANDE:

  • STARTAR: 09:00
  • SLUTAR: 16:00
  • PLATS:
  • TYP: