Fråga facket Fråga facket

Denna vecka, v 43, är det den årliga europeiska arbetsmiljöveckan

I samband med det vill jag att du funderar på vem som vet bäst hur arbetsmiljön på ditt jobb ser ut. Är det du som arbetar på industrigolvet, i livsmedelsbutiken, på äldreboendet, bygget, restaurangen eller vart du än arbetar? Eller kan en oberoende inspektör från arbetsmiljöverket veta bättre? 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Lars Forsstedt

För oss är svaret självklart. Du som arbetar på din arbetsplats är expert på vilka riskerna är där. Därför har vi fackliga skyddsombud valda av sina arbetskamrater. Eller fackligt utsedda regionala skyddsombud. 

Skyddsombudet ser till att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen så att du inte ska bli skadad eller sjuk. Det är skyddsombudet som vet när trucken är fel lastad och kan leda till olycka. Som ser att ett luftutsug är dåligt. Att schemat inte ger vila och återhämtning. 
Ett kunnigt skyddsombud förstår när en okunnig chef skapar organisatoriska och sociala problem. 

Skyddsombuden gör dagligen skillnad på våra arbetsplatser, och det behövs ännu fler. Dom behöver backas upp av oss andra och ha tillgång till den fackliga verktygslådan för att vara framgångsrika. 
Bara under förra året anmäldes 39 000 arbetsplatsolyckor i Sverige. 39 förvärvsanställda omkom i sitt arbete. 48 om man inkluderar elever, utländska arbetare i utländska företag i Sverige. Till det ska läggas dödsolyckor till och från arbetet och dödsfall på grund av arbetsrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa som slutar i självmord.  

När verkligheten ser ut som den gör är de fackliga skyddsombuden avgörande. De ska våga ifrågasätta arbetsgivarens beslut utan att riskera anställning, repressalier eller hindras i uppdraget. För dom ska kunna våga stoppa arbetet om det krävs för att garantera liv och säkerhet. Utan en facklig organisation i ryggen finns en risk att arbetsgivaren kan utöva påtryckningar på skyddsombudet eller de anställda att utse någon som inte ställer obekväma krav. 
Vi kan inte vara nöjda förrän vi har ett arbetsliv som inte skadar, sliter ut eller gör människor sjuka. Arbetsmiljöarbetet behöver växlas upp och det görs bäst i samverkan mellan chef och skyddsombud på arbetsplatsen. 

Ta tillfället under denna vecka, hylla ditt skyddsombud! Det är hen och du som är experter på arbetsmiljön på din arbetsplats. 

 

David Andergard, ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland 

 

 

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.