Fråga facket Fråga facket

Få tar chansen till extra pappadagar i Örebro län och Värmland

För fjärde året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. I Örebro län har 6,3 procent och i Värmland 5,2 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 71,6 procent i Örebro län och 77,1 i Värmland. Det visar LO:s årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det är positivt att vi även i år ser en ökning av männens uttag på riksnivå, men det finns mycket mer pengar att hämta. Vi vill särskilt uppmuntra fler pappor att ta ut hela ersättningen och att passa på att vara hemma under barnets första tid. Samtidigt måste arbetsgivare och chefer bli bättre på att underlätta för pappor att vara föräldralediga, säger Per Lilja, ordförande LO-distriktet Örebro ochVärmland. 

Cirka 1,6 miljoner privat- och kooperativt anställda LO-arbetare på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något som många LO-anställda inte känner till. LO uppskattar att det är så mycket som en tredjedel som går miste om ersättningen. I Örebro län rör det sig om omkring 740 personer och i Värmland 730 personer.

Det här är en jättebra möjlighet för både mammor och pappor att få en extra slant under barnets första tid. Nu måste fler mammor och pappor måste få kännedom att de kan ansöka om ersättningen, vilket också kan göras retroaktivt, säger Per Lilja, ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland.

Länk till rapporten: https://www.lo.se/start/lo_fakta/extrapengar_vid_foraldraledighet_en_utvardering_av_foraldrapenningtillagget_2018
Fakta om försäkringen
Föräldrapenningtillägget ger 10 procent extra för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Den som tjänar mer än försäkringskassans tak får 90 procent av lönen som överstiger taket.
Förutsättningen för att få rätt till ersättningen är att den nuvarande arbetsgivaren har kollektivavtal och att den som har arbetat där eller hos någon annan arbetsgivare med kollektivavtal har arbetat där under minst 12 månader de senaste fyra åren. Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period. Allt som krävs är att man anmäler till AFA Försäkring. Läs mer om föräldrapenningtillägget på LOs hemsida:
https://www.lo.se/start/facket_forsakrar/foraldrapenningtillagg

För mer information:
Per Lilja, ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 073 -590 59 80
E-post: per.lilja@lo.se

Camilla Andersson, Chef LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 070-638 55 95
E-post: camilla.andersson@lo.se

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.