Fråga facket Fråga facket

Få tar chansen till extra pappapengar i Värmland och Örebro län

Försäkringar För tredje året i rad ökar pappors uttag av föräldrapenningtillägget på riksnivå. Men i Örebro län har endast 7 procent av papporna tagit ut hela den ersättning som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 77 procent. I Värmland ligger siffrorna på 6 respektive 80 procent. Det visar LOs årliga utvärdering av föräldrapenningtillägget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

- Det är positivt att vi för tredje året i rad ser en ökning av männens uttag på riksnivå, men det finns mer pengar att hämta. En förutsättning för att ännu fler män ska ta ut hela tillägget är att arbetsgivare och chefer blir bättre på att underlätta för pappor att vara föräldralediga, säger Thomas Andersson, Ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland.

Cirka 1,6 miljoner privat- och kooperativt anställda LO-arbetare på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något som många LO-anställda inte känner till. LO uppskattar att det är så mycket som en tredjedel som går miste om ersättningen. I Värmland och Örebro län rör det sig om nästan 750 personer per län.

- Det här är en bra möjlighet för både mammor och pappor att dryga ut kassan under barnets första tid. Vi vill uppmärksamma alla föräldrar att ansöka om ersättningen, vilket också kan göras retroaktivt. Vi vill särskilt uppmuntra fler pappor att ta chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är dagar som aldrig kommer tillbaka, säger Thomas Andersson, Ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland.

Fakta om försäkringen
Föräldrapenningtillägget ger 10 procent extra för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Den som tjänar mer än försäkringskassans tak får 90 procent av lönen som överstiger taket.
Förutsättningen för att få rätt till ersättningen är att den nuvarande arbetsgivaren har kollektivavtal och att den som har arbetat där eller hos någon annan arbetsgivare med kollektivavtal har arbetat där under minst 12 månader de senaste fyra åren. Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period. Allt som krävs är att man anmäler till AFA Försäkring. Läs mer om föräldrapenningtillägget  Extra pengar vid föräldraledighet


För mer information:
Thomas Andersson, ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 070 -624 81 33
E-post: Thomas.andersson@byggnads.se

Camilla Andersson, Chef LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 070-638 55 95
E-post: camilla.andersson@lo.se

Helena Nilsson Kjellberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.