Fråga facket Fråga facket

Fackliga röster från Örebro i framtidens riksdag


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

PRESSMEDDELANDE 2 Maj 2017

 

Fackliga röster från Örebro i framtidens riksdag

 

I en inte alltför avlägsen framtid stundar val. Förberedelserna på många områden är redan i full gång. Inför arbetet med att sätta ihop den Socialdemokratiska riksdagslistan i Örebro län vill LO-distriktet understryka vikten av att det finns facklig representation högt upp på dessa listor. I skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och borgerliga partier står ofta frågor som rör arbetsmarknaden och dessa är i många fall helt avgörande i arbetstagarnas liv.

Det är en av anledningarna till att vi tycker att det är viktigt att de som fattar beslut i dessa frågor har en naturlig koppling till arbetstagarorganisationerna på LO-sidan. Men även satsningar på infrastruktur och bostäder, likväl som nollvision mot dödsolyckor på jobbet för att nämna några, är viktiga för många av våra medlemmar.
Att ha egen erfarenhet från dessa sektorer och av fackligt arbete tillsammans med dessa arbetskamrater ser vi som en tillgång. Även upparbetade kontaktvägar till yrkesverksamma som sakkunniga är viktiga ingredienser som ger möjligheter till väl övervägda beslut.

I Örebro län tänker vi på Eva-Lena Jansson, Örebro, Robert Roos, Kumla och Matilda Ernkrans, Hallsberg. Därutöver vill vi också på valbar plats se ett antal nya kandidater från fackligt håll som t.ex. Joakim Carlsson, Örebro och Johan Karlsson, Karlskoga som tidigare funnits med fast då längre ner. Vi tror att de har kunskaper och erfarenheter som kan komma till gagn både i ett framtida riksdagsuppdrag och den kommande valrörelsen.

Vi vill redan nu skicka en signal om hur vi vill se på sammansättningen och våra kriterier på framtida riksdagslistor som vi rekommenderar våra kamrater i Socialdemokraterna att ställa sig bakom inför valet 2018.


För mer information:
Thomas Andersson, Ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 070 – 624 81 33
E-post: thomas.andersson@byggnads.se

Camilla Andersson, Ombudsman LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 070-638 55 95
E-post: camilla.andersson@lo.se

Helena Nilsson Kjellberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.