Fråga facket Fråga facket

Fackliga röster från Örebro i framtidens riksdag

Socialdemokraterna i Örebro län går nu till provval bland sina medlemmar bl.a. om hur riksdagslistan ska se ut. LO-distriktet noterar med glädje att Socialdemokraterna i Örebro län till vissa delar följt vår uppmaning om att ha fackliga kandidater högt upp på sin riksdagslista. På valbar plats ser vi nu Johan Karlsson, ombudsman från SEKO och Karlskoga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

PRESSMEDDELANDE 23 oktober 2017

Socialdemokraterna i Örebro län går nu till provval bland sina medlemmar bl.a. om hur riksdagslistan ska se ut. LO-distriktet noterar med glädje att Socialdemokraterna i Örebro län till vissa delar följt vår uppmaning om att ha fackliga kandidater högt upp på sin riksdagslista. På valbar plats ser vi nu Johan Karlsson, ombudsman från SEKO och Karlskoga.

I skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och borgerliga partier står ofta frågor som rör arbetsmarknaden och dessa är i många fall helt avgörande i arbetstagarnas liv.

Det är en av anledningarna till att vi tycker att det är viktigt att de som fattar beslut i dessa frågor har en naturlig koppling till arbetstagarorganisationerna på LO-sidan. Men även satsningar på infrastruktur och bostäder, likväl som nollvision mot dödsolyckor på jobbet för att nämna några, är viktiga för många av våra medlemmar.

Att ha egen erfarenhet från dessa sektorer och av fackligt arbete tillsammans med arbetskamraterna där ser vi som en tillgång. Även upparbetade kontaktvägar till yrkesverksamma som sakkunniga är viktiga ingredienser som ger möjligheter till väl övervägda beslut.

För att Örebro län ska kunna bidra till en väl sammansatt riksdagsgrupp hade vi gärna önskat fler fackliga kandidater som Eva-Lena Jansson, Örebro, Robert Roos, Kumla och Joakim Carlsson, Örebro, på valbar plats, men som nu är placerade lite längre ner på listan. Vi tror att de har kunskaper och erfarenheter som kan komma till gagn både i ett framtida riksdagsuppdrag och den kommande valrörelsen.

Vi vill redan nu skicka en signal om hur vi vill se på sammansättningen och våra kriterier på framtida riksdagslistor som vi rekommenderar våra kamrater i Socialdemokraterna att ställa sig bakom inför valet 2018.


För mer information:
Thomas Andersson, Ordförande för LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 070 – 624 81 33
E-post: thomas.andersson@byggnads.se

Per Lilja, vice ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 073-590 59 80
E-post: per.lilja@hotmail.com

Helena Nilsson Kjellberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.