Fråga facket Fråga facket

Fackliga röster från Värmland i framtidens riksdag

Socialdemokraterna i Värmland kommer snart att fatta beslut om hur deras valsedel till riksdagsvalet ska se ut. Valberedningen har nyligen presenterat sitt förslag. LO-distriktet noterar med glädje att Socialdemokraterna i Värmland till vissa delar följt vår uppmaning om att ha fackliga kandidater högt upp på sin riksdagslista. På valbar plats ser vi nu namn som Lars Mejern Larsson, Gunilla Svantorp och Åsa Hååkman-Feldt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

PRESSMEDDELANDE 23 OKTOBER 2017


I skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och borgerliga partier står ofta frågor som rör arbetsmarknaden och dessa är i många fall helt avgörande i arbetstagarnas liv.

Det är en av anledningarna till att vi tycker att det är viktigt att de som fattar beslut i dessa frågor har en naturlig koppling till arbetstagarorganisationerna på LO-sidan. Men även satsningar på infrastruktur och bostäder, likväl som nollvision mot dödsolyckor på jobbet för att nämna några, är viktiga för många av våra medlemmar.

Att ha egen erfarenhet från dessa sektorer och av fackligt arbete tillsammans med arbetskamraterna där ser vi som en tillgång. Även upparbetade kontaktvägar till yrkesverksamma som sakkunniga är viktiga ingredienser som ger möjligheter till väl övervägda beslut.

För att Värmland på bästa sätt ska kunna bidra till en väl sammansatt riksdagsgrupp för hela Sverige hade vi gärna önskat fler fackliga kandidater som t.ex. Ulrika Nilsson, Kommunal, Tobias Eriksson, GS-facket på valbar plats, men som nu är placerade lite längre ner på listan. Vi tror att de har kunskaper och erfarenheter som kan komma till gagn både i ett framtida riksdagsuppdrag och den kommande valrörelsen.

Vi vill redan nu skicka en signal om hur vi vill se på sammansättningen och våra kriterier på framtida riksdagslistor som vi rekommenderar våra kamrater i Socialdemokraterna att ställa sig bakom inför valet 2018.

 

För mer information:
Thomas Andersson, Ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 070 – 624 81 33
E-post: thomas.andersson@byggnads.se

Per Lilja, vice ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 073-590 59 80
E-post: per.lilja@hotmail.com

Helena Nilsson Kjellberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.