Fråga facket Fråga facket

Främst unga i Örebro län och Värmland får avtalspension

Försäkringar Ny LO-rapport visar att främst unga får inbetalningar till Avtalspension SAF-LO i Örebro län och Värmland, enligt en rapport som LO presenterar idag. Samtidigt visar rapporten att det är högst troligt att många anställda missar att de själva kan välja bland annat förvaltare, pensionsform och återbetalningsskydd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Rebecca Voss
Rebecca Voss Foto: Jan Zetterqvist

År 2016 fick 33 000 - 35 000 arbetstagare i Örebro län chans till en betydligt bättre framtida pension tack vare försäkringen Avtalspension SAF-LO, som omfattar alla privatanställda anställda med kollektivavtal inom SAF-LO. Nu kan LO visa att flest inbetalningar gjordes till unga som fyllt 25 år.

- Många som jobbar inom LO-yrken är unga, och arbetar ofta extra under studier i till exempel handel och inom vård- och omsorg. Vår rapport visar tydligt hur viktigt det är att få ett arbete tidigt. Det påverkar i allra högsta grad storleken på den framtida pensionen, säger Per Lilja, Ordförande för LO-distriktet Örebro och Värmland.


Premien betalas automatiskt in av arbetsgivarna. Men de anställda har möjlighet att själva välja bland annat förvaltare, pensionsform, återbetalningsskydd och familjeskydd. Enligt rapporten tyder dock mycket på att många missar viktig information om sina pensionsvillkor.

- Det här betyder att fler skulle kunna få ett ännu bättre försäkringsskydd. Vi vill därför uppmana de som berörs att kontrollera inrapporterad lön mot pensionsbeskedet från Fora. Man bör också fundera över om den egna familjesituationen kräver ökad ekonomisk trygghet, fortsätter Per Lilja

För de LO-medlemmar som arbetat där det funnits kollektivavtal är avtalspensionen en viktig del av deras totala pension. Vi har pratat med Rebecca Voss, 31 år, som är glad för de inbetalningar till avtalspensionen som kollektivavtalet gett henne hittills.
- De pengar som betalas in när man är ung ska ju växa genom ränta och blir därför en viktig pusselbit av ens framtida pension, säger Rebecca.
- Därför är det extra roligt att just den yngsta åldersgruppen är den som får mest utbetalt, fortsätter hon.

Fakta
• Alla som är privatanställda med kollektivavtal inom SAF-LO har rätt till Avtalspension SAF-LO, vilket betalas in av arbetsgivarna. Med start månaden den anställde fyller 25 år och gäller även vikariat, timanställningar, SMS-anställningar och feriejobb.

• Försäkrade kan till viss del anpassa pensionen efter familjesituation och behov av trygghet genom att välja bland annat förvaltare, pensionsform, återbetalningsskydd och familjeskydd.

• Alla som omfattas ska under perioden april-juni få ett brev från LOs valcentral Fora. Vid tveksamhet eller frågor bör man kontakta den egna fackliga organisationen.

 

Klicka här för att ladda ned rapporten ”Schyst pension med kollektivavtal”  https://www.lo.se/start/lo_fakta/schyst_pension_med_kollektivavtal

För mer information:
Per Lilja, ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 073 – 590 59 80
E-post: per.lilja@hotmail.com

Jan Zetterqvist, presskontakt, LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 070-256 15 70
E-post: jan.zetterqvist@lo.se

Helena Nilsson Kjellberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.