Fråga facket Fråga facket

Många missar chansen till extra pappapengar i Värmland och Örebro län

I Värmland och Örebro län har endast 7 procent av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna Värmland där motsvarande siffra är 84 procent medan det i Örebro län är 78%. Om man tittar på hela landet är det endast 8 procent av papporna som tar ut hela ersättningen. Det visar LOs nya utvärdering av föräldrapenningtillägget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Thorbjörn Andersson, Handels Karlstad, med dottern i famnen.
Thorbjörn Andersson, Handels Karlstad, med dottern i famnen. Foto: Jan Zetterqvist

Chansen till extra pappapengar i Värmland och Örebro län

- Både pappor och mammor kan dryga ut kassan under barnets första tid. Ersättningen från föräldrapenningtillägget är även för låga inkomster större än barnbidraget. Vi vill uppmärksamma föräldrar på att den här försäkringen finns men vi ser gärna att fler pappor tar chansen att vara föräldralediga när barnet är litet. Det är en tid som aldrig kommer tillbaka, säger Thomas Andersson, ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland.
De allra flesta som arbetar på en arbetsplats som omfattas av något av LO-förbundens kollektivavtal har rätt till extra pengar vid föräldraledighet, något som många LO-medlemmar inte känner till. LO uppskattar att det är så mycket som en tredjedel som går miste om ersättningen. Kvinnor som ansökt om ersättning från FPT, och som är berättigade till full period om 180 dagar, tar ut 96 procent av dessa. Det motsvarar 173 dagar. Motsvarande siffra för männen är 47 procent. Det motsvarar 84 dagar.
- Vi hade hoppats att fler män utnyttjat ersättningen. Vi vet samtidig att förväntningar på arbetsplatsen bland arbetsgivare, kollegor och chefer spelar in när man som förälder planerar hur länge man ska vara hemma med sitt barn. Arbetsgivare och chefer måste bli bättre på att underlätta för pappor att vara hemma med sina barn, säger Thomas Andersson, ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland.

Som man kan se i rapporten är det Handels och kvinnor som är bäst på att använda försäkringen. Men en av de män som har koll är Thorbjörn Andersson medlem i Handels i Karlstad. Han använde försäkringen senast när han var föräldraledig.
- Att få 10% extra varje månad betyder så klart en del för oss. Det blev nästan 2 500 kr i månaden som jag var ledig, säger Thorbjörn. Det är ju ett bra tillskott!
Fakta om försäkringen
Föräldrapenningtillägget ger 10 procent extra för den som är föräldraledig, förutom den ersättning som Försäkringskassan betalar ut. Den som tjänar mer än försäkringskassans tak får 90 procent av lönen som överstiger taket.

Förutsättningen för att få rätt till ersättningen är att den nuvarande arbetsgivaren har kollektivavtal och att den som har arbetat där eller hos någon annan arbetsgivare med kollektivavtal har arbetat där under minst 12 månader de senaste fyra åren. Då omfattas du automatiskt av försäkringen som ger max 180 dagars ersättning under en sammanhållen period. Allt som krävs är att man anmäler till AFA Försäkring. En anmälan ger också ett tillskott till avtalspensionen

 

För mer information:

Thomas Andersson, ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 070-624 81 33
E-post: thomas.andersson@byggnads.se

Jan Zetterqvist, presskontakt LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 070-256 15 70
E-post: jan.zetterqvist@lo.se

 

Helena Nilsson Kjellberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.