Fråga facket Fråga facket

Stora regionala inkomstskillnader i Sverige

Ekonomi Inkomstskillnaderna i många av Sveriges län och kommuner är stora. Bland länen rankas Örebro län som 11 och Värmland som nummer 13 av 21 sett till storleken på inkomstskillnaderna. I Karlstad är klyftorna störst och i Forshaga minst i länet. Medan det i Örebro län är störst inkomstskillnader i Örebro och minst i Degerfors. Sveriges största inkomstskillnader finns i Stockholms län och de minsta i Norrbotten. Det visar en LO-sammanställning av SCBs inkomststatistik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Det är genom utbildning som vi rustar människor för framtiden, säger Thomas Andersson, ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland.
- Det är genom utbildning som vi rustar människor för framtiden, säger Thomas Andersson, ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland. Foto: Christina Jonsson

- Även om inkomstskillnaderna i Värmland och Örebro län är mindre än i en del andra län kan vi inte slappna av. Inkomstskillnaderna ökar i Sverige. Vi behöver en politik för minskade klyftor. Fler jobb med Schyssta villkor. Framförallt behövs stora satsningar på utbildning. Det är genom utbildning som vi rustar människor för framtiden, säger Thomas Andersson, ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland.


LO har tittat på regionala inkomstskillnader för att bland annat få en bättre bild av hur inkomstskillnaderna skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner och län. Ojämlika villkor mellan människor riskerar exempelvis att leda till lägre tillväxt och sociala motsättningar. Något som ytterligare kan förstärkas med stora regionala skillnader.

LO har använt ett etablerat ekonomiskt mått som kallas för Gini-koefficienten* för att jämföra inkomstskillnaderna. I Värmland och Örebro län är Gini-koefficienten 0,27. Stockholms län har landets största inkomstskillnader, 0,35. Norrbotten, har de minsta och där är måttet 0,25. Gini-koefficienten för Sveriges hela befolkning är 0,30.

I rapporten Regional inkomstojämlikhet i Sverige har LO även tittat på hur den relativa fattigdomen ser ut i Sverige samt hur utvecklingen sett ut under de senaste två decennierna.

* Gini-koefficienten är ett inkomstfördelningsmått som rör sig mellan 0 och 1. Värdet 0 betyder att alla individer har samma inkomst och att ingen ojämlikhet existerar, värdet 1 innebär att en person har hela ett lands inkomst. Dessa värden observeras såklart aldrig i verkligheten. I rapporten studeras ojämlikheten vad gäller den disponibla inkomsten. I praktiken tenderar t ex Gini-koefficienten för olika länder att variera mellan ungefär 0,20–0,25 för de mest jämlika länderna i världen och 0,6–0,7 för de mest ojämlika.

Rapporten och statistik för landets kommuner och län kan hämtas här  Regional inkomstojämlikhet i Sverige

Siffror från Värmland finns på sidorna 25 och 36 respektive sidorna 28 och 39 för Örebro län.

 

För mer information:

Thomas Andersson, ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 070-624 81 33
E-post: thomas.andersson@byggnads.se

Camilla Andersson, ombudsman LO-distriktet Örebro och Värmland
Tfn: 070-638 55 95
E-post: camilla.andersson@lo.se

 

 

Helena Nilsson Kjellberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.