Fråga facket Fråga facket

Stort lönegap mellan tjänstemän och arbetare i Örebro och Värmlands län

Löneskillnaderna ökar mellan tjänstemän och arbetare. I Örebro län tjänar en tjänsteman 10 400 kronor mer i månaden än en arbetare och i Värmlands län skiljer det 9 600 kronor. Det visar LOs årliga lönerapport.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Under en tioårsperiod var lönegapet mellan arbetare och tjänstemän relativt stabilt. Men de senaste två åren har skillnaderna åter börjat öka.

- Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är nu lika högt som på 1930-talet. Vi kan inte acceptera att klassamhället breder ut sig. Det gäller även här i vårt distrikt, säger Per Lilja, LO-distriktets ordförande.

Rapporten visar även att löneskillnaderna mellan män och kvinnor i arbetaryrken har ökat det senaste året. Medellönen är nu 3 700 kronor högre för manliga arbetare i Örebro län och 3 400 kronor i Värmlands län. LO kraftsamlar därför i kommande avtalsrörelse för att minska skillnaderna.

- För att skillnaderna inte ska öka ännu mer så måste LO-förbunden lyckas med sina samordnade krav om ett löneutrymme på 3 procent. Det innebär 783 kronor i löneutrymme för de som tjänar under 26 100 kronor, säger Per Lilja.

 

Läs hela rapporten här: https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_lonerapport2019_pdf/$File/Lonerapport2019.pdf

För mer information:
Per Lilja, Ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 073 -590 59 80
E-post: per.lilja@lo.se

Camilla Andersson, Chef LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 070-638 55 95
E-post: camilla.andersson@lo.se

Robert Roos
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.