Fråga facket Fråga facket

Två uttalande antaget av LO-distriktet i Örebro och Värmlands höstmöte 21 november


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sjukförsäkringen ska ge både ekonomisk trygghet och erbjuda rehabilitering. Ett steg mot en mer trygg sjukförsäkring togs när den bortre gränsen i sjukförsäkringen avskaffades den 1 februari 2016. Men mer behöver göras när det gäller regelverk och tillämpning.

Vid möten och samtal med enskilda medlemmar har det framkommit att rehabilitering av sjukskrivna har avbrutits genom indragen sjukpenning. Personer med arbete på deltid och under pågående rehabiliteringen har uppmanats, av handläggare på Försäkringskassan, att säga upp sig och söka nytt arbete på heltid. Detta trots att arbetsgivaren har anpassat arbetsuppgifterna och att behandlande läkare bedömer att det finns god prognos för den sjukskrivne att återgå till heltid. Komplexa sjukdomstillstånd som exempelvis utmattningsdepression behöver ofta en längre rehabiliteringstid än ett enkelt benbrott. Varje människa är unik och därför ser också förutsättningarna för snabb återgång till arbete olika ut.

Det är uppenbart att det nuvarande regelverket inte tar hänsyn till att rehabiliteringsprocessen ser olika ut för olika sjukdomstillstånd och inte heller att det sker en individuell prövning.
Dagens regelverk med tidsgränser i sjukförsäkringen innebär att personer med sjukdomstillstånd och nedsatt arbetsförmåga, får sin sjukpenning indragen och hänvisas till Arbetsförmedlingen. Detta är helt orimligt.

Vi kräver att det snarast görs en förändring av sjukförsäkringen. Detta för att säkerställa att vi får en rättssäker sjukförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom.

 

Sverige är ett bra land att leva i. Tillsammans över generationer har vanligt folk byggt ett tryggt välfärdssamhälle vi kan vara stolta över, men som fortfarande kan bli bättre.

Allt fler av våra medlemmar upplever ökad otrygghet. På arbetsmarknaden sker en ständig upptrappning i riktning mot allt osäkrare anställningar. En arbetsmarknad som riskerar att krackelera. Det är flera faktorer som samverkar, oseriösa arbetsgivare, osund konkurrens, skattefusk och oschyssta villkor för de anställda för att nämna några. I samhället ser vi ökande klyftor där högavlönade med Svenskt Näringslivs ordförande i spetsen gör allt de kan för att undkomma vår gemensamma finansiering av välfärden.

Mycket av det som gått fel beror på att vi hade en högerregering som hellre sänkte skatten för rika, än investerade i trygghet och välfärd. En högerregering som gjorde det enklare att anställa på otrygga villkor på bekostnad av fasta jobb, en regering som konstant gynnade arbetsgivare före arbetstagare. Allt i syfte att förskjuta maktbalansen på arbetsmarknaden från anställda till företag! Men allt kan inte skyllas på högern. Klyftorna i samhället började öka för årtionden sedan. Den nuvarande regeringen tar dock kampen mot ojämlikheten.

Det räcker nu! Sveriges ekonomi går bättre än på länge. Vi har alla möjligheter att rätta till de fel som begåtts och bygga ett bättre Sverige. För oss handlar nästa års val därför om en huvudfråga: Vilka vill och kan öka tryggheten för vanligt folk?

Högerpartierna och Sverigedemokraterna vill sänka skatten ännu mer för de rika, luckra upp LAS, samtidigt som de vill lagstifta om sänkta löner. De förespråkar privata vinstuttag ur vår gemensamma välfärd, samtidigt som de vill lägga mindre pengar till skola, vård och omsorg. Med deras politik ökar otryggheten för vanligt folk.

Socialdemokraterna har vänt landets ekonomi från minus till plus och skapat utrymme för jobb och tillväxt över hela landet. Man föreslår stärkt anställningsskydd och vill kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Socialdemokraterna vill stoppa vinstjakten i välfärden för att använda pengarna till mer välfärd och ökad trygghet. Det är den svenska modellen! Så bygger vi Sverige starkt!

Statsminister Stefan Löfven kommer från vår verklighet, från ett LO-yrke. För oss är det alltid hårt arbete som gäller. Det är den inställningen som har byggt det svenska välfärdssamhället. Det är den som kan bygga Sverige starkt igen.

Vi kräver att våra medlemmar ska känna trygghet. På jobbet, med rättvisa löner. I skolan, med lika chanser till alla barn. I välfärden, med vård och omsorg till våra gamla efter behov.
Det är inte gnäll, det är rimliga krav. Det handlar om anständighet!

Visst kostar det men nu när landets ekonomi är starkare än på länge måste Sverige ha råd med trygghet för vanligt folk. Då krävs en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering.
Med den målsättningen inleder LO-distriktet i Örebro och Värmland nu valarbetet!

LO-distriktet i Örebro och Värmland

 

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.