Fråga facket Fråga facket

Uttalande antaget på LO-distriktet i Örebro och Värmlands höstmöte den 26 november 2019

Ingen ska dö på jobbet!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Hur bra eller dålig ens arbetsmiljö är kan vara en fråga om liv och död. Därför är anställdas arbetsmiljö oerhört viktig att följa upp och det är bl. a därför som vi har skyddsombud på arbetsplatserna runt om i landet. Tyvärr är det inte alla som håller med om hur viktigt arbetet med en säkrad arbetsmiljö är. T ex så har vi under hösten kunnat höra hur Sverigedemokraterna vill avskaffa de regionala skyddsombuden och att Moderaterna vill lägga ner myndigheten för arbetsmiljökunskap. 

För alla oss som inte vill se fler arbetsplatsolyckor tändes ett hopp när regeringen tidigare i år meddelade att ett lagförslag som stärker de regionala skyddsombuden snart kan vara på plats. Om det blir verklighet kommer skyddsombuden få tillträde till arbetsplatser med kollektivavtal även om inga medlemmar som arbetar på platsen är närvarande. Det är mycket viktigt besked.  

Nu i slutet av november uppgår antalet arbetsrelaterade dödsolyckor till 44. Då borde det vara högst angeläget för såväl fack som arbetsgivare att satsa på att stärka arbetsmiljöarbetet. Därför är det mycket oroande att Svenskt Näringsliv istället väljer att raljera över fackets roll. I samband med att lagförslaget lanserades kommenterade Svenskt Näringsliv nämligen till Ekot att "frågan är för viktig för att lämnas över till facket". 

Att skyddsombud har en koppling till ett fackförbund är avgörande med tanke på de trakasserier som skyddsombuden ibland utsätts för. Ofta bottnar svårigheten i att få skyddsombud vid arbetsplatser i frågor om rädsla för att bli utsatt för trakasserier från arbetsgivaren vid krav på åtgärder. På arbetsplatser där osäkra anställningar förekommer kan agerande i arbetsmiljöfrågor leda till att anställningen avslutas. Därför är det oerhört viktigt att det finns stöd från förbundet för att kunna hantera uppdraget. På de arbetsplatser där ingen vill ta på sig uppdraget gör de regionala skyddsombuden ovärderliga insatser. Att skilja skyddsombud och regionala skyddsombud från det fackliga stödet skulle medföra en sämre arbetsmiljö än den vi idag ser på svenska arbetsplatser. 

Svenskt Näringslivs argument är att regionala skyddsombudsverksamheten inte är utvärderad och att man inte vet om det leder till ett bättre arbetsmiljöarbete. Det trots att årlig redovisning genomförs av förbund med regionala skyddsombud, som sedan sammanställs av centralorganisationerna för att slutligen landa hos Arbetsmarknadsdepartementet.  
Våra regionala skyddsombud vittnar om arbetsplatser med stora brister: arbetsgivares avsaknad av kunskap om rådande lagstiftning och därmed möjlighet att fullfölja arbetsmiljöansvaret, obefintlig skyddsutrustning, kemikalier som hanteras på felaktiga sätt och pressad personal som inte hinner med toalettbesök. Samtidigt berättar de om bra samverkan med arbetsgivare, där regionala skyddsombud ses som en tillgång för en bättre arbetsmiljö, säkrare produktion och mer framgångsrikt företagande.  

Det dör människor på arbetsplatser i Sverige. Så får det inte fortsätta! Alla ska kunna klara av att jobba hela vägen fram till pensionen och ingen ska behöva känna sig otrygg på sin arbetsplatsMånga är de skyddsombud som ingriper och vi måste jobba för att fler vill ta på sig uppdraget som skyddsombud eller regionalt skyddsombud snarare än att skilja dem från det enda stöd de har idag. Med tanke på den förändring som skett på svenska arbetsmarknaden med företag som bryter mot arbetsmiljöreglerna för att få konkurrensfördelar så ser vi ett också ett stort behov av utökat tillträde till arbetsplatserna. Vi måste rensa ut de företag som ignorerar svensk arbetsmiljölagstiftning. 

Det borde ligga i allas intresse att uppnå detta.  

 

För mer information: 

Per Lilja, ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland   

Tfn: 073 -590 59 80 

E-post: per.lilja@lo.se 

 

Camilla Andersson, chef LO-distriktet i Örebro och Värmland 

Tfn: 070-638 55 95 

E-post: camilla.andersson@lo.se 

 

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.