Fråga facket Fråga facket

Uttalande antaget på LO-distriktet i Örebro och Värmlands höstmöte den 26 november 2019

Sverige har råd med trygghet för vanligt folk!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tillsammans över generationer har vanligt folk byggt ett starkt välfärdssamhälle vilket har gjort att Sverige är ett bra land att leva i. Men mycket av det vi byggt upp är nu hotat. Anställningarna blir allt mer osäkra, klyftorna ökar och Den svenska modellen utmanas av nyliberala marknadslösningar. Till detta ser vi hur rasistiska partier ställer arbetare mot arbetare. 

Det är nog nu! Sverige har varit världens mest jämlika land och med politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov så kan vi bli det igen.  

Därför kräver LO-distriktet i Örebro och Värmland att: 

 • Det ska satsas på välfärden. 
  De anställdas villkor måste förbättras och de generella statsbidragen till kommuner och landsting behöver höjas kraftigt för att sedan öka med den verkliga kostnadsutvecklingen.

 • Pensionen för de som har arbetat ett helt yrkesliv höjs. 
  Pensionssystemet måste stärkas så att pensionsnivån ökar i framtiden. Målet måste vara att alla ska få minst 70 procent av sin slutlön i pension. 

 • Trygghetsförsäkringarna förstärks. 
  Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är i dag en av de sämre bland de utvecklade välfärdsländerna. Det är ohållbart för ett land som vill möta globalisering, klimatomställning och strukturomvandling. 

 • Det investeras i infrastruktur. 
  Förseningar, trängsel och långsamma transporter drabbar alltför många av våra medlemmar. Ökade resurser krävs för att förbättra underhållet och modernisera transporterna.  

 • Det genomförs en skattereform för ökad rättvisa. 
  Kapitalinkomster måste beskattas mer rättvist. Det är inte rimligt att en vanlig arbetare betalar mer i skatt på sin lön än den som har kapitalinkomster gör.  

 • Jämlikheten i skolan ökar. 
  För att alla elever ska lämna skolan väl rustade för livet och arbetslivet måste skolvalet göras mer rättvist, skolpengen tas bort och resurser fördelas efter behov.  

 • Det byggs bra bostäder till alla. 
  240 kommuner har bostadsbrist. Sverige behöver fler hyresrätter där vanligt folk har råd att bo.  

 • Reallönerna höjs. 
  LOs medlemmar förtjänar bättre villkor och höjda löner i den stundande avtalsrörelsen.  

Våra krav är rimliga. Det kostar men nu när landets ekonomi är starkare än på länge måste vi se möjligheterna och ta dem. Sverige har råd med trygghet för vanligt folk! 

 

För mer information: 

Per Lilja, ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland   

Tfn: 073 -590 59 80 

E-post: per.lilja@lo.se 

 

Camilla Andersson, chef LO-distriktet i Örebro och Värmland 

Tfn: 070-638 55 95 

E-post: camilla.andersson@lo.se 


 

 

 

 

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.