Fråga facket Fråga facket

Nej till minimilöner Sverige

Uttalande antaget på LO-distriktet i Örebro och Värmlands representantskap den 23 november 2021.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stoppa EU kommissionens förslag om införandet av minimilöner i Sverige

Den 28 oktober 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag om lagstadgade minimilöner. Går det igenom innebär det att makten över lönen flyttas från svenska fack och arbetsgivare till politiken och EUs institutioner. I Sverige och övriga Norden säger både fack och arbetsgivare bestämt nej.

Det är lätt att skriva under på tankarna bakom en gemensam europeisk minimilön. Många länder, framför allt i östra och södra Europa, har ännu tio år efter finanskrisen inte återhämtat sig helt och de sociala påfrestningarna är kännbara. Samtidigt fortsätter löneklyftorna inom EU att öka och rapporterna om lönedumpning och ovärdiga lönevillkor blir allt fler.
För LO är det därför högt prioriterat att lönerna i Europa höjs. Det är inte målet utan metoden som vi motsätter oss. För att stärka arbetarnas trygghet i Europa krävs regler som respekterar alla arbetsmarknadsmodeller, även den svenska där fack och arbetsgivare bestämmer lönen i kollektivavtal.

Förslaget innebär att hela den svenska kollektivavtalsmodellen är hotad och därmed också vår nuvarande flexibla och branschanpassade lönesättning. Därför säger även arbetsgivarna nej till lagstadgade minimilöner.
Enligt EU:s grundlag, fördraget, har EU inte ens rätt att lagstifta om löner. Bindande regler för minimilöner skulle dessutom vara ett brott mot det löfte Sverige fick när vi gick med i EU 1994. Nämligen att den svenska kollektivavtalsmodellen skulle vara fredad.

EU-kommissionens förslag skulle slutförhandlas under hösten 2021 men ingen tror längre att den tidsplanen kommer att hålla. Under första halvåret 2022 har Frankrike ordförandeskapet och den franska regeringen har varit tydlig med att de vill föra förslaget om minimilöner i mål under sitt ordförandeskap. Endast genom ett resolut agerande kan EU-fördragets skydd för den kollektiva självregleringen långsiktigt säkerställas.

LO-distriktet uppmanar därför den svenska regeringen och riksdagen att mobilisera alla resurser för att förmå kommissionen, rådet och Europaparlamentet att fullt ut respektera EU-rättens principer och begränsningar samt välfungerande system för lönebildning.
LO-distriktet anser att det är parterna på den svenska arbetsmarknaden som nu och i framtiden fortsatt skall förhandla löner genom kollektivavtal enligt den svenska modellen.

 

 

Kontakt för mer information:

 

Per Lilja, Ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland 

Tfn: 073 – 590 59 80

E-post: per.lilja@lo.se

 

Conny Andersson, Distriktschef LO-distriktet i Örebro och Värmland

Tfn: 0586 – 21 95 06

E-post: conny.andersson@lo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.