Fråga facket Fråga facket

Uttalande vid LO-distriktet i Örebro och Värmlands Höstmöte 2022-11-24

Sverige och svenska folket befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation och utvecklingen slår också hårt mot välfärden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Redan nu larmar kommuner och regioner om att kostnadsökningarna tar allt större utrymme, när den höga inflationen gröper ur kommunsektorns kassor.

Det går inte att helt vaccinera sig mot effekterna av en konjunkturnedgång. Men vårt besked är tydligt: oppositionen prioriterar resurser till välfärden framför skattesänkningar för höginkomsttagare. Därför går LO och Socialdemokraterna fram med dubbelt så stora generella statsbidrag till välfärden jämfört med regeringen. Det handlar om att säkra den välfärd som gör Sverige till ett unikt land. 

I den budget som den högerkonservativa regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna presenterat ökas de generella statsbidragen med endast sex miljarder. Det är en betydligt mindre summa än vad regeringen lägger på att sänka skatten för höginkomsttagare och räcker inte för att rädda välfärden från nedskärningar. Kommunsektorn behöver betydligt mer resurser. Alternativen är att kommunerna och regionernaantingen tvingas höja skatten, eller att medlemmar på landets skolor, äldreboenden och sjukhus ska behöva betala priset, i form av sämre arbetsvillkor och färre kollegor.

Vid sidan av kostnadsutvecklingen är bristen på personal och kompetens en stor utmaning. Om regeringen och Sverigedemokraterna inte gör tillräckligt för att möta behoven i kommunsektorn väntar ett stålbad för välfärden. Det riskerar att skada välfärden långsiktigt, när vi tappar kompetens, personal och kvalitet i en sektor som fortfarande kämpar med återhämtningen efter coronapandemin.

Totalt innebär det alternativa budgetförslaget att till exempel ca 26 500 barnskötare, eller ca 16 000 undersköterskor skulle kunna anställas i landet. Det är helt avgörande för att Sveriges bas – välfärden – ska kunna fungera och säkras när det ekonomiska läget försämras. Det handlar också om respekt för de många hårt arbetande människor som varje dag sliter för att utbilda våra barn, stödja Sveriges äldre och vårda de sjuka.

Välfärden måste kunna behålla personal, rekrytera nödvändig personal och fortsätta utvecklas. Skolan har en central roll. Barnen ska inte behöva betala priset för regeringens bristande prioriteringar och möta konjunkturläget med stökigare klassrum, färre lärare och mindre kunskap. De skolor som har tuffast förutsättningar måste få de resurser som krävs för att kunna ge eleverna bästa möjliga utgångspunkt i livet. Det är avgörande för att vi ska lyckas bryta segregationen och stoppa nyrekryteringen till gängen. Barn och unga som rustas med kunskap, trygga vuxna förebilder och framtidshopp stänger dörren till de kriminella gäng som vill slå klorna i nästa generation. LO distriktet i Örebro och Värmland uppmanar till riksdagsledamöter i regeringspartierna att rösta för Socialdemokraternas alternativ till budget. Allt för att säkerställa välfärden i Sverige.

 

Kontakt för mer information

David Andergard, Ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland.

Tfn: 070-515 36 62

E-post: david.andergard@lo.se

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.