Fråga facket Fråga facket

Viktigt att rösta i kyrkovalet den 17 september

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd medlemsorganisation. Där kommer du in i bilden. Du som är medlem bestämmer! Kyrkovalet handlar om vilka värderingar som ska vara vägledande i Svenska kyrkans arbete. Nästan 6 000 av medlemmarna i fackförbundet Kommunal är anställda av Svenska kyrkan. Genom valet har du möjlighet att påverka deras arbetsvillkor. Gör det!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kyrkan som arbetsgivare
För oss inom facken är det viktigt att kyrkan bidrar till ett bättre arbetsliv, för alla. Socialdemokraterna driver frågor som är viktiga för anställda inom Svenska kyrkan.

Vad vill Socialdemokraterna göra?
• Förstärkt systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Bra anställningsformer, minimering av vikariat och allmän visstid och högre andel heltidstjänster.
• Kompetensutveckling för samtliga medarbetare
• Ett medvetet genusperspektiv på arbetsplatserna, i lönebildningen och vid rekrytering.
• Ge fler unga möjligheter till sommarjobb och praktikplatser.
• En upphandlingspolicy som både beaktar medarbetarnas villkor och ställer krav på kollektivavtal hos dem som säljer varor och tjänster till Svenska kyrkan

Ska kyrkan få en schysst arbetsgivarpolitik?
Vad tycker du?

Kyrkan som upphandlare
Svenska kyrkan upphandlar tjänster för över en miljard kronor årligen. Vi vill att även det som den Svenska kyrkan köper, ska produceras med bra arbetsvillkor. Ett tydligt sätt att försäkra sig om det är att den som levererar varan eller tjänsten har kollektivavtal, och det vill Socialdemokraterna genomföra.

Motkrafterna
Sverigedemokraterna mobiliserar för att få inflytande över Svenska kyrkan, både som arbetsgivare och för att påverka de värderingar kyrkan står för.
Om SD skulle nå stora framgångar i kyrkovalet har de även goda möjligheter att påverka kyrkans arbetsgivarpolitiska inriktning. Och deras påverkans-möjligheter är varje facklig kämpes mardröm.
SD står nämligen för antifacklig politik: de har till exempel röstat nej till höjd A-kassa, att begränsa visstidsanställningar och rättigheten att jobba heltid. Partiet förordar inte att Svenska kyrkan ska ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar.

Ska kyrkan få en schysst arbetsgivarpolitik, eller en sverigedemokratisk?
För oss som står upp för alla människors lika värde och rätt, är valet enkelt.
Vad tycker du?

Du kan rösta i din vallokal den 17 september, se röstkortet.
Du kan förtidsrösta i alla vallokaler i landet mellan den 4 och 17 september.

Vill du veta mer om:
Socialdemokraterna - http://sisvenskakyrkan.se/
Kommunal - www.kommunal.se/kyrkoval
6F - http://www.6f.se/nyheter/2017/ta-stallning-i-kyrkovalet/
Praktiskt om valet - https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.