Fråga facket Fråga facket

Ofrivillig deltid gör att kvinnor tjänar minst

Knappt varannan kvinna i arbetaryrken har en heltidsanställning. Deltidsarbetet gör att arbetarkvinnor tjänar allra minst. I Örebro och Värmlands län är den faktiska månadslönen för arbetarkvinnor drygt 22 000 kronor i månaden, jämfört med männen som har omkring 28 500 kronor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I den offentliga statistiken räknas kvinnors löner om till heltidslön. Men  nära hälften av LO-kvinnorna arbetar deltid.
I den offentliga statistiken räknas kvinnors löner om till heltidslön. Men nära hälften av LO-kvinnorna arbetar deltid. Foto: Lars Forsstedt

I den offentliga statistiken räknas kvinnors löner om till heltidslön. Men nära hälften av LO-kvinnorna arbetar deltid. För många är därför den faktiska lönen betydligt lägre. Därför gör LO varje år en granskning av hur arbetstiden påverkar kvinnors månadslön.

- Med en månadslön på 22 000 kronor är det mycket svårt att vara ekonomiskt självförsörjande. De stora löneskillnaderna mellan kvinnor och män riskerar att leda till att bristen på jämställdhet ökar och att kvinnor faller efter ännu mer, säger Per Lilja, ordförande för LO-distriktet i Örebro och Värmland.

De senaste 20 åren har löneskillnaderna mellan kvinnor och män visserligen minskat, men utvecklingen går alltför för långsamt. Nu krävs en rejäl översyn av villkoren i arbetslivet. Anställningsformer, arbetstider samt kontroll och inflytande över arbetet är faktorer som påverkar både lönen och möjligheterna att kombinera arbete och familj.

Den jämställdhetspolitisk som förts de senaste 20 åren har riktat in sig på en resursstark medelklass och bortsett från arbetarkvinnornas villkor, säger Per Lilja.

Därför vill LO att:

  • Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden och anställningstryggheten ska stärkas.
  • Lägstalönerna ska prioriteras och löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska utjämnas.
  • Föräldraförsäkringen ska individualiseras så att det obetalda omsorgsarbetet fördelas mera jämställt.

För mer information:
Per Lilja, ordförande LO-distriktet i Örebro och Värmland
Tfn: 073 – 590 59 80
E-post: per.lilja@lo.se

Conny Andersson, distriktschef
Tfn: 0586 – 21 95 06
E-post: conny.andersson@lo.se

Statisik över Örebro län: Genomsnittlig faktisk månadslön för anställda i Örebro

Statistik över Värmlands län: Genomsnittlig faktisk månadslön för anställda i Värmland  

 

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.