Fråga facket Fråga facket

Sök utbildningsstipendium från Lindesbergs Grafiska Arbetares Utbildningsstiftelse

Stiftelsen Lindesbergs Grafiska Arbetares Utbildningsstiftelse har till syfte att ge personliga medel i utbildningssyfte.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Vem kan söka?
Medlemmar i GS-facket och verksamma inom LO-distriktet i Örebro och Värmland kan söka
utbildningsstipendium till förkovran inom det grafiska området.
Medlemmar inom andra LO förbund som är anslutna till Landsorganisation i Sverige, LO, kan söka
utbildningsstipendium till utbildning inom sitt eget yrke.
Ungdomsledare inom ideella föreningar och verksamma inom Lindesberg kommun kan söka
utbildningsstipendium.

Belopp
För sökande GS-medlem max 10 000 kronor per kalenderår.
För övriga sökande max 5 000 kronor och kalenderår.

Utbetalning
Utbetalning sker till sökanden efter halva studietiden.

Ansökningstid
Ansökningstiden är löpande. Ansökan görs personligen.

Ansökan skickas till robert.roos@lo.se eller:

LO-distriktet i Örebro och Värmland
Robert Roos
Kungsvägen 33
691 31 Karlskoga

Kontakt:
Robert Roos, ordförande
E-post: robert.roos@lo.se
Telefon: 0586 – 21 95 08

Du hittar ansökningsblankett här: Utbildningsstipendium

 

 

 

Anna-Lena Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.