Träff för ordförande, kassörer, facklig-politiskt ansvariga i förbundsavd. och LO-facken

MEDVERKANDE: Thomas Andersson

  • STARTAR: 11:00
  • SLUTAR: 16:00
  • PLATS:
  • TYP: Möte